A Ponte para o Sempre

A Ponte para o Sempre Richard Bach
Edições - A Ponte para o Sempre

A Ponte para o Sempre
Edição: 1
Editora: Record
ISBN: 8501026271
Ano: 2005
Páginas: 512

A Ponte para o Sempre
Edição: 6
Editora: Record
ISBN: 1559273046
Ano: 1998
Páginas: 320
Tradutor: A. B. Pinheiro de Lemos